Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

RD Velho Oy, Vierimaantie 5, 84100 YLIVIESKA, rdvelho@rdvelho.com

2. Rekisterin nimi

RD Velhon asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on RD Velhon asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi ja viestintä.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
yritys, kontaktihenkilön nimi, asema yrityksessä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen osoitetiedot sekä tietoa asiakkuudesta (mm. suoramarkkinointikielto).

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri on koostettu RD Velhon asiakastiedoista, yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä tai henkilö on itse luovuttanut tietonsa RD Velhon käyttöön.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja edelleen kolmansille osapuolille, paitsi viranomaisten niin edellyttäessä.

8. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Jokaisella on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainonnassa.

Kaikissa tietosuojaan tai henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä RD Velhoon (rdvelho@rdvelho.com).

9. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan säännöllisesti. Henkilötietoja ei arkistoida.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei voi käyttää muut kuin RD Velhon henkilökunta. RD Velhon tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Käytössäsi yli 200 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä