Innovaatiot ja teknologiakehitys

Innovaatio on tarpeeseen luotu uusi ratkaisu, jolla saavutetaan menestystä. Innovaatioiden keksimisen lähtökohtana voi olla olemassa oleva tarve tai halu kehittää uutta liiketoimintaa tai tuotevalikoimaa.

Olemassa olevan tarpeen ratkaisu vaatii usein pitkäkestoista kehitystyötä. On kehitettävä joko teknologiaa tai toimintatapaa. Teknologian kehitystyö on usein teknisten asiantuntijoiden, tutkijoiden ja insinöörien pelikenttää, eikä kehittämisessä voi unohtaa ihmisiä, jotka ratkaisua tulevat jatkossa käyttämään. Hienokin teknologia on merkityksetön, jos sen sovelluksille ei löydy käyttäjiä ja ostajia.

Silloin kun mitään tiettyä rajattua ongelmaa tai tarvetta ei ole, on keksittävä ensin kysymys, johon haetaan oikea vastaus. Tällaisen innovaatiokehityksen alkua kuvataan "fuzzy front end" -käsitteellä: alku on sumea ja siihen pyritään luomaan järjestystä.

Teknologiakehitys on järjestelmällistä työtä, jossa prosessin ja tiedonhallinta on tärkeää. Kehittämistyöhön tarvitaan eri alojen asiantuntijoita, jotka yhdessä etsivät ja kehittävät ratkaisua asetettuun ongelmaan. Usein kehitystyössä on mukana useita organisaatioita ja yrityksiä.

Muotoiluajattelusta ja muotoilun menetelmistä löytyy hyviä työkaluja Fuzzy front end -vaiheen kehitystyöhön, jossa tarvitaan järjestelmällisyyttä, testaamista, kokeilua ja iterointia. Pelkkä luova ajattelu ei riitä. Luovalla tekemisellä sen sijaan päästään pitkälle. Muotoiluajattelun avulla innovaatiot eivät rajoitu pelkästään kustannussäästöihin tai teknisiin ratkaisuihin, vaan samalla voidaan löytää hyötyjä asiakaskokemuksen ja symbolisten arvojen kautta. Kun tuotetta tai palvelua kehitetään kokonaisuutena, on mahdollista saavuttaa parempia tuloksia – jopa innovaatioita.

Tuotteistetulla paketilla liikkeelle

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Käytössäsi yli 200 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä