Projektiyhteistyö

Toteutamme projekteja tuotteiden elinkaaren eri vaiheisiin alkaen teknologiakehityksestä aina ylläpitosuunnitteluun asti.

Innovaatiot ja teknologiakehitys -projekteissa luodaan uutta kaupallisesti hyödynnettävää teknologiaa asiakkaiden käyttöön.

Tuotekehitysprojektien lopputulos on kaupallinen uutta teknologiaa ja ominaisuuksia sisältävä tuote. Lähes aina uusi tuote sisältää myös palvelua, jolloin puhutaan myös palvelumuotoilusta.

Toimitusprojekteissa räätälöidään olemassa oleva tuote asiakkaan tarpeisiin soveltuvaksi. Yleensä toimitusprojekti on suunnittelun osalta hyvin suoraviivainen olemassa olevia ratkaisuja soveltava ja niihin ei pyritä tuomaan uutta teknologiaa. Suunnitteluautomaatiolla pystytään toimitusprojekteissa saavuttamaan usein huimia säästöjä.

Ylläpitosuunnittelulla tarkoitetaan tuotteiden rakenteen ja dokumentaation ylläpitoa niiden aktiivisen elinkaaren ajan. Ylläpitosuunnittelulla pystytään saamaan aikaan kustannussäästöjä ja madaltamaan riskejä.

 

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Käytössäsi yli 200 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä