Palvelumuotoilu

Muotoilun keinoilla voidaan saada erilaiset palvelut käyttäjille ymmärrettäviksi. Nykyisin tuotteissa on paljon älyä ja nettiyhteyksiä, jolloin ne ovat osa laajempaa kokonaisuutta. Palvelumuotoilu on näiden kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja suunnitteluun oiva väline.

Muotoilun avulla voidaan kehittää myös liiketoimintaa. Muotoilu  tuo menetelmien lisäksi apuvälineiksi luovan ajattelun ja visuaalisen viestinnän, joilla uusien ideoiden syntymistä voidaan tehostaa.

Muotoiluajattelu ei ole ainoastaan muotoilukoulutuksen saaneiden omaisuutta – meillä RD Velhossa muotoiluajattelun perustana on monialainen osaaminen.

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Yhteystiedot

Käytössäsi yli 200 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä