Teollinen muotoilu

Teollisen muotoilun avulla tuotteesta tulee mukavampi, laadukkaampi, erottuvampi, kauniimpi – parantaa kaikkea sitä, mikä vaikuttaa tuotteen myyntiin. Muotoilulla (design thinking) on iso merkitys koko liiketoiminnan kehittämisessä.

Muotoilijamme kehittävät jatkuvasti uusia innovaatioita, joiden avulla voit säästää tuotantokustannuksissa tai kehittää tuotteen käytettävyyttä. Integroimme teollisen muotoilun tuotekehityksen muihin vaiheisiin, kuten mekaniikkasuunnitteluun, lujuuslaskentaan sekä elektroniikka- ja ohjelmistosuunnitteluun.

Käyttäjälähtöinen tuotemuotoilu

Hyvän muotoilun avulla tuotteista saadaan haluttavia, erottuvia sekä yrityksen muuta tuoteperhettä tukevia. Muotoilu nostaa tuotteissa asiakkaan kokemaa arvoa.

Muotoilijamme suunnittelevat tuotteet aina käyttäjälähtöisesti: Selvitämme ennen suunnittelua käyttäjien halut ja tarpeet sekä käyttöympäristön ja -tilanteiden aiheuttamat reunaehdot. Osaamme ottaa muotoilussa huomioon myös valmistuskustannukset.

Design Lite™: Muotoilukonsepti uudesta tuotteesta

Design Lite™ on nopea muotoilukonsepti ja muotoilijoiden näkemys tuotteesi uudesta ulkonäöstä. Design Lite™ voi kohdistua joko täysin uuteen tuotteeseen tai olla myös tuotteen ”Face Lift”. Design Lite™ soveltuu tuotekehityksen alkuvaiheessa oleville tai tuotannossa oleville tuotteille. Tulostietona saadaan muotoiluesitys esimerkiksi sisäisen markkinoinnin tai tuotekehityksen tueksi.

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Yhteystiedot

Käytössäsi lähes 300 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä