Lämpölaskenta

Lämpö voi siirtyä johtumalla, konvektiolla ja säteilemällä. Lämmönsiirtoanalyysissä voimme sisällyttää nämä kaikki samaan analyysiin.  Lämmönsiirtoanalyysin yhteydessä käytämme usein myös virtausanalyysiä, jolloin virtauksen välittämä lämpömäärä voidaan selvittää tarkemmin.

Lämmönsiirtoanalyysejä tehdään paljon esimerkiksi elektroniikassa, jossa on tärkeää siirtää hukkalämpö pois, jotta komponentit eivät vaurioidu. Epätasaiset lämpötilajakaumat ovat merkittäviä kuormia rakenteille varsinkin polttomoottoreissa ja muissa kuumissa ympäristöissä. Lämmönsiirtoanalyysin avulla voidaan säästää myös lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen tarvittavaa energiaa. Lisäksi tarkka lämpöanalyysi säästää ylieristämiseltä.

Lämmönsiirtoanalyyseillä voidaan korvata poikkeustilanteiden testauksia. Jos esimerkiksi yksi kotelon puhaltimista sammuu oikeassa testissä, on mahdollista että prototyyppi vaurioituu peruuttamattomasti. Simulaatiossa ei pysyviä vaurioita synny. Samoilla työkaluilla voidaan myös tutkia tilanteita, joissa ihminen joutuu toimimaan lähellä erittäin kuumia koneen osia. Tällöin voidaan esimerkiksi mitoittaa tarvittavat suojat, joilla estetään henkilöille syntyvää vahinkoa.

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Yhteystiedot

Käytössäsi yli 200 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä