Tekninen laskenta

Teknisessä laskennassa tutkitaan rakenteiden lujuuksia, jäykkyyksiä ja värähtelyominaisuuksia, mekanismien liikeratoja sekä mekanismin osissa ja nivelissä vaikuttavia kuormia. Voimme analysoida myös lämmönsiirtymistä ja jakautumista rakenteessa sekä nesteiden ja kaasujen virtauksia sekä näissä tapahtuvia paineen ja tiheyden muutoksia.

Teknisen laskennan avulla voidaan saavuttaa monia etuja tuotekehitysprosessissa, muassa kustannussäästöjä, syvällisemmän ymmärryksen tuotteesta ja tuen päätöksenteolle.

Lujuuslaskenta (FEM), FEM-analyysit

Lujuuslaskennassa tutkitaan rakenteessa esiintyvät jännitykset, siirtymät ja värähtelyt. Selvitysten perusteella rakenne optimoidaan niin, että se on turvallinen ja kestää tarvittavat kuormat, mutta on valmistuskuluiltaan mahdollisimman edullinen.

Voimme suorittaa kaikki mekaaniset testit (ylikuorma-, ROPS-, FOPS- tai pudotustesti) myös virtuaalisesti.

Virtauslaskenta (CFD), CFD-analyysit

Analysoimme nesteiden ja kaasujen liikkeen, ja tutkimme niiden käyttäytymistä virtauksessa tai lämpötilaerojen aiheuttamia liikkeitä ja painevaihteluita. Saat meiltä myös aerodynaamiset ja hydrodynaamiset analyysit esimerkiksi kulkuneuvoille sekä analyysit palamiseen tai vaahtojen muodostumiseen liittyvistä ilmiöistä.

Virtauslaskennan avulla voidaan optimoida esimerkiksi jäähdytysilman liikuttamiseen tarvittavan energian määrä ja pienentää sopivilla ratkaisuilla virtauksen painehäviötä.

Virtauslaskentaa käytämme myös lämpölaskennan yhteydessä, jolloin saamme tarkemmin selvitettyä lämpömäärän siirtymisen huomioiden johtumisen, konvektion ja säteilyn.

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Yhteystiedot

Käytössäsi lähes 300 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä