Tekninen laskenta

Tekninen analyysi on kiinteä osa nykyaikaista suunnitteluprosessia, sillä teknisen laskennan avulla saadaan paljon etuja tuotekehitysprosessiin. Kustannussäästöt, syvällisempi ymmärrys tuotteesta ja perusteellinen tuki päätöksenteolle ovat eduista isoimmat.

Teknisen analyysin työkaluilla voimme tutkia rakenteiden lujuuksia, jäykkyyksiä ja värähtelyominaisuuksia, mekanismien liikeratoja sekä mekanismin osissa ja nivelissä vaikuttavia kuormia. Lisäksi voimme analysoida lämmönsiirtymistä ja jakautumista rakenteessa sekä nesteiden ja kaasujen virtauksia sekä näissä tapahtuvia paineen ja tiheyden muutoksia.

Projektipäälliköillämme on laaja kokemus projektien hallinnasta ja toimimisesta osana suuria tuotekehitysprojekteja. Dokumentoinnista ja jäljitettävyydestä huolehdimme ePDM-ympäristössä.

Stabiliteettianalyysit:

 • Nurjahdukset
 • Lommahdukset

Väsymislaskenta:

 • Kestoikäarviot
 • Venymäliuskamittaustarkastelut

Värähtelyanalyysit:

 • Ominaistaajuudet
 • Dynaaminen vastelaskenta (siirtymät, nopeudet, kiihtyvyydet, jännitykset, venymät, tukireaktiovoimat)
 • Taajuusvastelaskenta

Staattiset analyysit:

 • Siirtymät
 • Venymät, jännitykset, myötäminen
 • Tukireaktiovoimat
 • Lämpöjännitykset

Lämmönsiirtoanalyysit:

 • Lämpötilajakaumat
 • Lämpövastukset, eristävyys
 • Jäähdytystehot

Virtausanalyysit:

 • Virtausprofiilit
 • Painejakaumat
 • Noste- ja vastuskertoimet

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Yhteystiedot

Käytössäsi yli 200 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä