CE-merkintä

CE regulatory control management

  • Velvoittavan EU-lainsäädännön selvittäminen sekä saatavilla olevien harmonisoitujen standardien läpikäynti
  • Suunnittelu vaatimusten mukaisesti
  • Kansainvälisten standardien mukainen riskien arviointi
  • Testaussuunnittelu ja –järjestely, jotta tuotevaatimukset täyttyvät
  • Täydellinen dokumentaatio ja standardinmukaisuuden arviointi
  • Lakisäädöksillä velvoitettujen dokumenttien laatiminen ja säilytys

 

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Yhteystiedot

Käytössäsi yli 200 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä