Kuljetuspakkaukset

Kuljetuspakkaus on yksinkertaisimmallaan tuotepakkaus. Kuljetuspakkauksen tärkein tehtävä on mahdollistaa tuotteen käsittely toimitusketjussa ja suojata tuotetta kuljetuksen ja varastoinnin rasituksilta. Meillä on pitkäaikainen kokemus erilaisten kuljetuspakkauksien suunnittelusta.

Kuljetuspakkaus voi olla myös kiertävä pakkaus, jolloin jatkuvan käytön rasitukset sekä paluulogistiikan kustannukset huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Yhteystiedot

Käytössäsi yli 200 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä