Analysointi ja ohjelmistotestaus

Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet ohjelmistotestauksia osana tuotekehitysprosesseja 90-luvulta alkaen. Ohjelmistojen laatu on meille aina avainasia.

Käytämme ohjelmistotestauksessa monipuolisesti staattisen- ja dynaamisen analyysin ohjelmistoja, jotta voimme minimoida koodin virheet, mitata ohjelmiston suorituskykyä ja selvittää testauksen kattavuutta. Hallitsemme myös testauksen automatisoinnin eri ympäristöissä ja eri tuotekehitysvaiheissa.

Käyttämämme testauksen ja virheidenhallinnan työkalut:

  • Selenium
  • Jenkins
  • Mocha, Jasmine, Chai
  • RobotFramework, Squish
  • CppUTest, Purify
  • BugZilla
  • Lint
  • Valgrind
  • CodeSonar

Voimme toteuttaa IoT-kokonaisratkaisun ja viimeistellä sen automatisoidulla rajapintojen, datan ja käyttöliittymän testauksella.

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Yhteystiedot

Käytössäsi yli 200 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä