Konsultointi

RD Velhon asiantuntijoilla on monipuolista osaamista ICT-konsultoinnista, palvelumuotoilusta ja liiketoiminnan kehittämisestä teknologian avulla. Asiantuntijamme ovat apuna tietojärjestelmiin liittyvissä projekteissa varmistamassa onnistuneita tietojärjestelmähankintoja ja käyttöönottoja sekä suunnittelemassa toimivia tietojärjestelmäarkkitehtuureja. Vahvuuksiamme on myös tiedonhallinta ja erityisesti kriittisen tiedon hallinta ja tietoturvallisuuden parantaminen tiedonhallinnan avulla. Olemme myös yksi Suomen arvostetuimmista tieto- ja kyberturvallisuuden asiantuntijoista.

Liiketoiminnan kehittäminen teknologian avulla

Autamme organisaatioita kehittämään liiketoimintaa hyödyntämällä teknologian tuomia mahdollisuuksia. Uudet teknologiat mahdollistavat uusia tapoja ohjata organisaation toimintaa. Joissakin tilanteissa teknologia voi muuttaa koko liiketoiminnan logiikan ja antaa organisaatiolle pysyvää kilpailuetua. Arvioimme organisaation nykyiset toimintamallit, hyödynnämme palvelumuotoilua suunnittelussa ja autamme pilotoimaan nykyteknologian mahdollistavia uusia toimintamalleja.

Tietojärjestelmähankinnat ja käyttöönotot

Onnistuneiden tietojärjestelmähankintojen taustalla on aina asiantuntemukseen perustuva määrittely- ja suunnittelutyö. Asiantuntijoillamme on useiden vuosien kokemus erilaisista hankinnoista ja hankintamenetelmistä.

 • Vaatimusmäärittelyt
 • Tarjouspyynnön laatiminen
 • Kilpailutuksen koordinointi
 • Tarjousten arviointi
 • Projektin toteutuksen auditointi
 • Tietoturvallisuuden ja tietosuojan vaatimusten varmistaminen
 • Järjestelmän käyttöönoton organisointi

Tietojärjestelmien arkkitehtuurin suunnittelu

Autamme organisaatioita suunnittelemaan toimivia järjestelmäarkkitehtuureja. Arkkitehtuurin suunnittelu aloitetaan kartoittamalla, mitä organisaation toiminnalle tärkeitä tietoja ja toimintaprosesseja täytyy huomioida arkkitehtuurin suunnittelussa. Arkkitehtuurin suunnittelun tavoitteena on saada kaikki järjestelmät palvelemaan ja tukemaan organisaation toimintaa.

 • Järjestelmä- ja sovellusarkkitehtuurien suunnittelu
 • Järjestelmävalinnat ja -mitoitukset
 • Integraatioarkkitehtuurien suunnittelu
 • Järjestelmäintegraatiot
 • Tietoturvan huomiointi integraatioissa

Tiedonhallinta

Vahvuuksiamme tiedonhallinnan hankkeissa on erityisesti kriittisen tiedon hallinta ja tietoturvallisuuden parantaminen tiedonhallinnan avulla. Olemassa oleva tietopääoma on yksi tärkeimmistä, mutta samalla myös heikosti hyödynnetyimmistä voimavaroista organisaatioissa. Jotta tietopääomat saataisiin turvatuksi ja tehokkaasti hyödynnetyksi, tarvitaan tiedonhallintaa. RD Velhon tiedonhallinnan asiantuntijapalvelut auttavat löytämään, hyödyntämään, hallitsemaan ja turvaamaan tietoa tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

 • Tiedonhallinta
 • Dokumentinhallinta
 • Tiedon elinkaaren hallinta
 • Tiedon hyödyntäminen ja käytettävyys
 • Tietoturva ja tietosuoja
 • Tiedonhallintajärjestelmien hankinta

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Yhteystiedot

Käytössäsi lähes 300 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä