GUI- ja UX-suunnittelu

Käyttöliittymäsuunnittelun (GUI Design) avulla saat ammattimaisen ilmeen ja käyttökokemuksen sähköisiin käyttöliittymiin.

UX-suunnittelulla (User Experience Design)  luodaan kokonaisvaltaisempi käyttökokemus, jossa ihmisten, laitteiden ja sähköisten toimintojen välinen vuorovaikutus nivotaan luontevaksi kokonaisuudeksi.

UX-suunnittelija on mukana projekteissamme heti alusta alkaen, jolloin projekti voidaan ohjata hallitusti konseptoinnista selkeämpään suunnitteluvaiheeseen.

Projektipäälliköillämme on laaja kokemus projektien hallinnasta ja toimimisesta osana suuria tuotekehitysprojekteja. Dokumentoinnista ja jäljitettävyydestä huolehdimme ePDM-ympäristössä.

Käyttöliittymäsuunnittelun peruspalvelut:

  • Nykyisten tai suunnitteilla olevien tuotteiden tai palvelukonseptien asiantuntija-arviointi
  • Sidosryhmäkartoitus
  • Yhtenäisyyden parantaminen eri laitteiden tai ohjelmistojen välillä
  • Monialainen konseptisuunnittelu ja prototypointi: sisältäen esim. muotoilun, ohjelmisto-, elektroniikka- ja mekaniikkasuunnittelun
  • Käyttöliittymäsuunnittelu (käytettävyys, validointi, käyttöliittymärakenne, navigaatiomalli, näkymät, kuvakkeet ja grafiikka, ohjeistukset, katselmointi ja testaus)

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Yhteystiedot

Käytössäsi yli 200 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä