Lujuuslaskenta

Lujuusanalyysiä varten tutkimme rakenteessa esiintyvät jännitykset ja siirtymät. Selvitysten perusteella optimoimme rakenteen niin, että se on turvallinen ja kestää tarvittavat kuormat, mutta on valmistuskuluiltaan mahdollisimman edullinen.

Optimoinnissa huomioimme myös rakenteen värähtelyt. Rakenteen värähtelytaajuudet vaikuttavat paitsi käyttömukavuuteen myös sen toimintaan pyörivien koneiden ympäristössä tai maanjäristysten tapahtuessa.

Kantavien rakenteiden suunnittelussa analyysien avulla voidaan valita tärkeille mitoille hyvät arvot jo heti tuotekehityksen alussa. Näin rakenteisiin kiinnittyvät ja niiden ympärillä olevat osat voidaan paikoittaa ja suunnitella tarkemmin jo projektin alkuvaiheessa. Lujuusanalyysit kannattaa tehdä ajoissa, jotta rakenteeseen ei tarvitse lisätä ylimääräisiä vahvikkeita ja jäykisteitä jälkeenpäin.

Voimme suorittaa kaikki mekaaniset testit virtuaalisesti, oli kyse sitten ylikuorma-, ROPS-, FOPS- tai pudotustesti. Virtuaalitestin uusiminen on merkittävästi helpompaa, sillä testikappale ei virtuaalisesti tuhoudu. Virtuaalisen testin avulla pystymme myös osoittamaan ylilujat kohdat rakenteessa. Tämä johtaa säästöihin materiaali- ja valmistuskuluissa.

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Yhteystiedot

Käytössäsi yli 200 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä