GrainSense: Viljanlaatua mittaavan laitteen mekaniikkasuunnittelu ja muotoilu

Suomalainen startup-yritys GrainSense on kehittänyt maailman ensimmäisen kädessä pidettävän laitteen, joka mittaa viljelykasvien tärkeimmät laatuominaisuudet muutamassa sekunnissa. RD Velho oli mukana laitteen mekaniikkasuunnittelussa ja teollisessa muotoilussa.

GrainSensella viljanlaadun voi mitata jo pellolla

GrainSense on erittäin pitkän tuotekehitystyön tulos, ja sitä on kehitetty tiiviissä yhteistyössä myös maanviljelijöiden ja maatalousjärjestöjen kanssa. 

–  Laite mittaa pienestä näytemäärästä viljan ja muiden viljelykasvien proteiini-, kosteus-, öljy- ja hiilihydraattipitoisuudet. Nämä ominaisuudet ovat sadon arvon ja käsittelykustannusten kannalta keskeisiä tekijöitä, kertoo GrainSensen perustajajäseniin kuuluva Ykä Marjanen.

Viljelijä voi hyödyntää mittalaitetta omalla tilallaan jo sadon kasvatusvaiheessa, ja tehdä tulosten pohjalta viljan laatutekijöitä parantavia päätöksiä. Tämä tehostaa sadon tuottavuutta.

– Aiemmin viljaerät oli lähettävä laboratorioihin tutkittavasti ja vastaukset kestivät päiviä. GrainSense tarjoaa nyt laboratoriotutkimusten rinnalle yhtä tarkan, nopean ja vertailukelpoisen, mutta kohtuuhintaisen mittausmenetelmän, jonkamyös viljelijä voi hankkia.

GrainSense toimii jo ennen puintia

GrainSense on ainoa laite, jota voidaan käyttääjo ennen puintia.  Se on viisi kertaa pienempi kuin vastaavimmat vaihtoehtoiset tuotteet ja toimii paristoilla, mikä on kätevä ominaisuus pellolla.  

– Kun viljelijä tietää, mitä hän on puimassa, hän voi optimoida korjuujärjestyksen sekä varastoinnin, ja välttää sekoittamasta esimerkiksi proteiinipitoisuuksiltaan epätasaisia satoeriä keskenään. Laadultaan heikompi sato voidaan ohjata esimerkiksi rehuksi ja ravintoarvoltaan laadukkaampi erä päätyy ruokateollisuuden käyttöön. 

GrainSense parantaa myös lihantuotannon kannattavuutta, koska se auttaa tuottajia seuraamaan ja säätelemään eläinrehun proteiinipitoisuutta reaaliajassa jo kasvun aikana. 

Mekaniikkasuunnittelu ja teollinen muotoilu RD Velhon käsialaa

Viimeisin 2,5 vuotta kestänyt GrainSensen tuotekehitystyö prototyypin pohjalta alkoi helmikuussa 2016, jolloin startup-yritys sai mittavan rahoituspaketin. RD Velho liittyi tällöin osaksi projektia, ja otti vastuun laitteen mekaanisesta suunnittelusta ja teollisesta muotoilusta. 

– Haimme mekaniikkasuunnittelun puolelle vahvan näkemyksen ja kokemuksen omaavaa kumppania. Laite oli mekaanisesti erittäin haastava toteuttaa, koska siinä on kymmeniä erillisiä osia, joista jokainen oli suunniteltava alusta asti nollasta. Jokaisen osan on myös toimittava kokonaisuutena, Marjanen selvittää.

Samaan aikaan mekaniikkasuunnittelun rinnalla oli kehitettävä laitteen softaa, luotava käyttöliittymä ja panostettava muotoiluun.Haaste oli myös saada laitteesta sellainen, että sitä pystyy valmistamaan tuhansia kappaleita linjastossa. 

– Muotoilussa tutkittiin laitteen käytettävyyttä, muun muassa sitä, miten näppäimet sijoitellaan ja miten laitetta pidetään kädessä, jotta tuote olisi mahdollisimman ergonominen.Yhteistyö velholaisten kanssa sujui erittäin hyvin ja jouhevasti. Yksittäisten huippuosaajien kautta meillä oli käytössä koko RD Velhon tiimin tuki hankkeelle.

GrainSensen ensimmäinen versio täytti ne odotukset, jotka tuotteelle asetettiin. Kaikkialla, missä laitetta on esitelty, havaittavissa on ollut suurta kiinnostusta tuotetta kohtaan.  

– Myyntiä on ollut Suomen lisäksi tähän mennessä myös Ruotsissa ja Baltian markkinoilla. 

Tähtäämme laitteella kansainvälisille markkinoille ja pyrimme luomaan mittamenetelmän, josta tulisi koko maatalousketjua tukeva ja hyödyttävä kiinteä työkalu viljelijöiden ja elintarviketuottajien välille, Marjanen kerto

Referenssin osaamisalueet

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Yhteystiedot

Käytössäsi lähes 300 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä