Tuotekehitys koostuu prototyypeistä

22.05.2017

Tuotekehityksen parissa työskentelevälle prototyypit ovat hyvin tuttu ja arkinen asia. Myös hyvin yksinkertaisesta tai hyvin lyhyellä aikataululla kehitettävästä tuotteesta tehdään käytännössä ainakin yksi proto. Syitä protojen teettämiseen on paljon, mutta nuorelle suunnittelijalle ehkäpä syistä tärkein on itse suunnitellusta tuotteesta saatu palaute ja tämän kautta oppiminen. Protosta saadun palautteen myötä saadaan tehtyä parempia valintoja jatkossa.

Uutta tuotetta suunniteltaessa suunnittelija joutuu tekemään paljon valintoja tuotteen yksityiskohtiin liittyen. Nämä valinnat voivat olla teknisesti hankalissa tai aikataulullisesti kriittisissä tuotteissa joiltain osin jopa sivistyneitä arvauksia. Tuotteen suunnittelua koskevat valinnat voidaan käytännössä aina validoida teknisillä laskelmilla, analyyseillä, mallintamalla tai referensseihin vertaamalla. Jos ratkaisu on toiminut aiemmin vastaavanlaisessa käytössä, niin miksipä se ei toimisi nyt. Edellä mainitut metodit varmistua suunnittelun aikana tehdyistä valinnoista ovat aikaa vieviä toimenpiteitä, joiden lyhentämiseksi prototyyppi tarjoaa mahdollisuuden edetä tehokkaasti eteenpäin. Prototyyppi nostaa nopeasti esiin vähemmän huomiolle jääneitä yksityiskohtia, joiden syvälliseen tarkasteluun ei ole järkevää käyttää enempää aikaa ja rahaa.

Mekaanisilla osilla tyypillisiä protossa huomioitavia asioita ovat muun muassa osien väliset välykset, geometriset virheet, valmistusvirheet, visuaaliset piirteet ja tuotteen funktionaalisuus. Monesti ensimmäisen proton käsiin saatuaan tulee ihmisillä ensimmäisenä toteamus: ”Onpa se pieni” tai ”Onpa se iso”. Tietokoneruudulla kaikki tuotteet näyttävät samankokoisilta, jolloin tuotteen todellinen koko yllättää siitä huolimatta, että mitat ovat olleet hyvin tiedossa.

Osia yhteen sovittamalla nähdään helposti valintojen toimivuus, kuten kuinka osat istuvat keskenään, ovatko sovitteet tiukkoja tai löysiä ja tuntuuko tuote laadukkaalta. Samalla käy ilmi valmistuksen kannalta ongelmalliset yksityiskohdat, kuten valmistustarkkuus ja tämän myötä mittojen heittely, valmistustekniikasta johtuvat ongelmat ja paikallisten toleranssien mielekkyys toiminnallisuuden kannalta. Ensimmäinen proto kertoo myös asiakkaalle tuotteen lopullisen rakenteen ja tämän kautta saadaan varmistus, että vastaako tuote toiminnoiltaan ja visuaaliselta ilmeeltään asiakkaan mielikuvaa. Edellä mainitut seikat ovat vain murto-osa siitä palautteesta, mitä prototyypistä saadaan ja nämä ovat erittäin tärkeitä ennen massatuotannon aloittamista, sillä vielä tässä vaiheessa ehditään yksityiskohtia muuttaa kohtuullisen edullisesti.

Euroopan alueen markkinoille tarkoitettujen tuotteiden täytyy lisäksi, hieman toimialasta riippuen, täyttää CE-merkintään liittyvät vaatimukset. Prototyypin tarkastelu on luontaisesti sopiva välietappi, jossa varmistetaan tuotevaatimusten täyttyminen. Viranomaisvaatimukset unohtuvat helposti teknisiin vaatimuksiin keskityttäessä, minkä vuoksi on tärkeää tarkistaa tilanne väliajoin näiden osalta.

Laadukas tuotekehitysprosessi ja tarvittavan määrän prototyyppien valmistus on kustannuksista huolimatta tuotteen valmistajalle hyödyllistä, sillä tämän kautta markkinoille saatettu tuote on alusta lähtien laadukas, mikä puhuu myös yrityksen imagon puolesta. Prototyyppien valmistuksessa on lisäksi se hyvä puoli, että lähellä lopputuotetta oleva prototyyppi on helppo ottaa mukaan myyntitapaamiseen esiteltäväksi. Tuotetta on huomattavasti helpompi myydä fyysisellä prototyypillä, usein jo paljon ennen lopullisen tuotteen valmistumista, kuin huolella valmistelluilla sähköisillä myyntimateriaaleilla.

Teksti: Petri Häll

Like (6) 

Lisää uusi kommentti

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Yhteystiedot

Käytössäsi lähes 300 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä