Tuotekehityksen suurimmat ympäristöteot tehdään suunnittelussa

16.01.2018

RD Velholla on ympäristöjärjestelmänä rakennettu ISO 14001:n tuoreimman version vaatimusten mukaisesti. Standardi on varsin laaja ja sen helposti ymmärrettäviä osioita ovat työn turvallisuuteen ja lainsäädännön noudattamiseen liittyvät seikat. Olemme linjanneet, että noudatamme lakeja ja näitä sitten aktiivisesti seurataan, jotta vaatimukset täyttyvät. En kuitenkaan järjestelmästä vastaavana pidä näitä lainsäärännöstä kumpuavia asioita kovin kiinnostavina.

Miten RD Velhon toiminta vaikuttaa ympäristöön?

Toiminnan ympäristövaikutusta voisi ajatella suppeasti: Pitää välttää tulostamista, jotta paperia säästyy ja valot tulee sammuttaa. Myös etäpalavereita tulee suosia. Kyllähän näilläkin jotain vaikutusta on, mutta paperin kierrätys on sen verran tehokasta, että kokonaisvaikutus on vähäinen. Ledilamppujen kulutuskin on pientä. Etäpalaverit ovat jo vähän isompi asia, sillä lentely on kuormittavaa ja ennen kaikkea hintavaakin. Tästä syntyisi jo taloudellistakin näkökulmaa. Parhaita ympäristönäkökohtia ovat sellaiset, joiden puitteissa voidaan säästää sekä luontoa että rahaa. Omasta toiminnasta ei kuitenkaan löydy kokonaisuuden merkittävimpiä ympäristönäkökohtia.

Pakkaukset ovat ymmärrettäviä

Tuotekehityksen suurin mahdollisuus vaikuttaa ympäristöön syntyy suunnittelutyön kautta. Olemme pakkaussuunnittelussa toteuttaneet ympäristön huomioivaa suunnittelutyötä jo vuosia. Tämä on ollut helppoa, sillä pakkauksissa ympäristöasiat ja raha kulkevat käsi kädessä. Pakkaukset kannattaa suunnitella niin, että kuljetusvälineet täyttyvät mahdollisimman hyvin. Tällöin saa kuljetuskustannukset minimoitua ja samalla kuljetuksen hintakin pienenee. Materiaalimäärässä pyritään mahdollisimman pieneen. Tällöin kierrätykseen menevän materiaalin määrä on vähäinen, mutta samalla ostohintakin. Tietystikään pakkauksen perustehtävää ei pidä unohtaa. 

Tuote ei kuitenkaan saa vaurioitua liian kevyen pakkauksen vuoksi, sillä vaurion tapahtuessa ympäristökuormitus on suuri tuotteen valmistuspanosten mennessä hukkaan. Usein kuultu mielikuva on, että pakkaus aiheuttaa turhaa ympäristökuormaa, mutta näin se ei ole. Pakkauksen tehtävänä on sovittaa tuote kuljetusketjuun ja tässä tehtävässä se pienentää kokonaisuuden ympäristökuormaa.

Mekaniikkasuunnittelun mahdollisuudet

Tuotteen konseptia luotaessa on syytä pohtia myös valmistuksen ympäristövaikutuksia. Läheskään aina ei konseptoinnin alkaessa ole itsestään selvää, mistä materiaalista tuote tullaan valmistamaan. Esimerkiksi koteloinneissa voidaan valintaa tehdä ohutlevyrakenteen, alumiinivalun tai muovivalun välillä. Teknisten toiminnollisuuksien lisäksi vertailuun kannattaa nostaa myös ympäristövaikutus. Useissa CADeissa on tarjolla työkaluja, joilla valmistuksen ja logistiikan ympäristökuormituksesta saa tunnuslukuja. Näiden absoluuttiset arvot lienevät vähän niin ja näin, mutta hyvän keskinäisen vertailun voi kuitenkin tehdä. 

RD Velholla haluammekin tarjota konseptivaiheen päätösten tueksi myös tietoutta ympäristövaikutuksista, sillä tarjottaessa tämä yhtenä parametrina konseptin vertailuun saamme tietoisuutta lisättyä. Lisääntynyt tietoisuus ohjaa valintoja kohti ympäristön kannalta parempaa lopputulosta.

Tuotekehityksen ensiaskeleet ovat juuri oikea aika pohtia, millaisen ympäristövaikutuksen tuotteen valmistaminen ja käyttö aiheuttaa, sillä näiden ominaisuuksien muuttaminen myöhemmin suunnittelun ja valmistuksen aikana on mahdotonta. Tämän mahdollisuuden ympärille suunnittelutoimiston tulee rakentaa ympäristöohjelmansa. On järkevää sammuttaa vessasta poistuttaessa valo, mutta yhteiskuntaan insinööri vaikuttaa työssään tekemillä valinnoilla.

Teksti: Lassi Sutela

Like (4) 

Lisää uusi kommentti

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Käytössäsi lähes 300 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä