Tieto hukkuu datan alle

31.01.2018

"Data lisää tuskaa: Tulvii ovista ja ikkunoista niin paljon, että tieto hukkuu jo alle" otsikoi Tekniikka ja Talous artikkelin, jossa pohditaan laitteista kerättävän datan kaupallista hyödyntämistä. IoT on vielä kehittymätöntä liiketoiminnan kehityksen näkökulmasta ja keskittyykin enimmäkseen datan keruuseen. Artikkelissa haastateltu Mantsisen Jussi Lappi aivan oikein toteaa, että datan keruu on helppoa, mutta iso kysymys on, mitä datalla tehdään.

Lapin näkemys on, että esimerkiksi pelkkä perushuoltojen ennakointi ei ole kovin arvokasta tietoa, vaan kerätyn datan avulla pitäisi pystyä parempaan, vaikkapa ennakoimaan vaurioita. Pelkästään laitteesta kerättävät megatavut tietoa ei johda kehitykseen. Pahimmillaan asiakkaat saattavat vierastaa ajatusta, että heidän toiminnastaan kerätään yksityiskohtaisia tietoja ajatellen, että niitä voidaan käyttää heitä vastaan esimerkiksi takuuasioissa.

Palvelumuotoilustako apua?

Palvelumuotoilun työkalut ovat yksi mahdollinen tapa selvittää tiedon hyödyntämistä. Esimerkiksi Hannu Havuston kirjoituksessa esitetyt kuusi kysymystä: Kenelle, mitä, kuinka, mitä maksaa, mistä tulot ja kuinka varmistetaan käyttäjäkokemus? Toinen muoto samasta asiasta on business model canvas, jossa selvitetään samoja teemoja. Nämä menetelmät tarjoavat viitekehyksen datan härmistämiseksi hyödylliseksi tiedoksi ja tiedon hyödyntämiseksi liiketoiminnassa.

Suunnitteluvaiheessa voidaan sopivilla menetelmillä tunnistaa, millainen tieto on hyödyllistä. T&T:n jutussa mainitaan erimerkki käytössä löytyneestä tiedosta, jolla voidaan tunnistaa pullonkauloja prosessista. Juuri tällaisia esimerkkejä kehitystyössä kaivataan, jotta voidaan tunnistaa IoT:n tuomat hyödyt mahdollisimman laajasti.

IoT-hankkeen toteutus ei poikkea muusta tuotekehityksestä. Ensin on sopivilla menetelmillä määritettävä, mitä ollaan tekemässä ja miksi. Tämän jälkeen hanketta viedään kohti tavoitetta. Jos ei tiedetä, miksi hanketta ollaan tekemässä, ei tuloksiakaan kannata odottaa. Edes ketterät menetelmät eivät auta, jos visio on tyystin hukassa. Palvelumuotoilun menetelmät kannattaa ottaa aivan ensimmäiseksi esiin ja vasta toisessa aallossa pohdiskella, mitä komponentteja levylle leivotaan.

Kuva: ConferconiferCC BY 2.0
Teksti: Lassi Sutela

Like (0) 

Lisää uusi kommentti

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Käytössäsi lähes 300 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä