Miksi ideat eivät menesty – haikuja parempaan

10.10.2018

Tutkimuksen mukaan noin 42 % uusista yrityksistä, joita start-upeiksikin sanotaan, eivät menesty, koska heidän tuotteillaan ei ole ostajia. Etukäteen tehdyt kannattavuuslaskelmat menettävät merkityksensä, jos ostajien määrä kaavoissa on nolla. Vaikka muut luvut olisivat hyvinkin tarkkoja, muuttaa nollalla kertominen tuloksen mitättömäksi. 

Tästä ajatuksesta ponnistaen kirjoitin muutaman haiku-runon, joiden avulla nostan esille muotoiluajattelua. Muotoiluajattelun avulla edellä kuvattua virhettä voidaan vähentää.

Like (6)  Lue lisää

Voisiko tekoälyä käyttää teollisessa muotoilussa?

13.03.2018

Valokuvasta tekoälyllä muokatut vaihtoehtoiset tyylit (ylemmässä muokkaustyylinä Edvard Munchin Huuto ja alemmassa tunnistamaton maalaus)

Like (7)  Lue lisää

Mitä laitetaan? Kilpailuetua vai kilpailukykyä?

23.02.2018

Kilpaillaanko hinnalla vai tehdäänkö jotain erilaista, mitä kenelläkään muulla ei vielä ole tarjolla? Nämähän ovat tunnetut Michael Porterin lanseeraamat markkinointistrategiat. Samaa asiaa tarkoittaa joko kilpailuedun tai kilpailukyvyn hakeminen. Kolmas Porterin mainitsema keino on erikoistua myymään täsmätuotteita tietylle asiakassegmentille.

Like (1)  Lue lisää

Kysymällä kehittyy - kuusi liiketoimintamuotoilun askelta

24.01.2018

Liiketoimintasuunnitelmaa luotaessa tai olemassa olevaa kehitettäessä pitää löytää ratkaisut moneen avoinna olevaan asiaan. Ratkaisujen löytäminen ja oikeiden päätösten tekeminen vaatii ponnisteluja. Kuuluisassa Douglas Adamsin kirjassa ”Linnunradan käsikirja liftareille” löydettiin lopulta vastaus perimmäiseen kysymykseen. Vastaus oli 42. Kysymys tosin jäi siinä vielä ratkaisematta. Liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ei ole aivan yhtä hankalaa. Kuudella kysymyksellä pääsee jo pitkälle.

Like (4)  Lue lisää

Hyvät ideat kannattaa suojata

01.12.2017

Hyvät keksinnöt ovat rahan arvoista omaisuutta. Hyvät ja uudet ideat kannattaa siis suojata. Keksintöjen suojaamista varten kannattaa laatia suunnitelma ja jopa strategia. Tässä muutamia asioita, joita siinä on hyvä ottaa huomioon.

Like (5)  Lue lisää

Muotoilu on käännösvirhe?

14.09.2017

Ennen muotoilulla tarkoitettiin sitä työtä, jossa tuotteelle annetaan ulkomuoto. Hyvä muoto oli tärkein päämäärä. Jossain vaiheessa muotojen itsetarkoitusta vähennettiin ja keskityttiin funktionalisuuteen. Muodon tuli ilmentää käyttötarkoitusta.

Like (4)  Lue lisää

Kuinka palvelumuotoillaan perheen lomareissu?

24.08.2017

Lomakausi alkaa lähestyä loppuaan, mutta tässä vinkkinä seuraavan lomareissun suunnittelua varten toimiva prosessi. Palvelumuotoilun menetelmiä käyttäen saadaan lomasta maksimaalinen kaikkia osapuolia tyydyttävä kokemus.

Projekti aloitetaan yhteisellä ideoinnilla vaikkapa pyhäpäivän päivällispöydässä. Kerätään perheenjäseniltä toiveita ja tavoitteita. Minkälaista fiilistä ja ilmettä lomalta halutaan? On myös hyvä varmistaa osallistujat. Ovatko kaikki lähdössä vai onko jotain ehtoja, jotka rajaisivat osallistujaprofiilia?

Like (6)  Lue lisää

Mitkä neljä asiaa tarvitaan innovointiin?

02.06.2017

Tänä keväänä Suomen Standardisoimisliitto SFS julkaisi suomeksi innovaatiojohtamisen käsikirjan. Se on suomennos CENin (=Euroopan standardisoimisjärjestö) dokumenttisarjasta TS 16555. Innovaatiojohtamisen standardisoinnin taustalla on ainakin kaksi asiaa. On haluttu luoda järjestystä ja ymmärrystä organisaatioiden innovaatiotoimintaan.  Toisaalta joissakin maissa edellytetään julkisen kehitystuen saamiseksi dokumentoitua innovaatiojärjestelmää.

Like (3)  Lue lisää

Muotoilun määrittelemättömyydestä

28.03.2017

Muotoilun määrittely on haastavaa. Muotoilua on yhtä hyvin yksittäisten taide-esineiden kuin teollisesti valmistettavien tavaroiden suunnittelu. Muotoilu voi kohdistua konkreettisiin esineisiin tai se kohteena voi olla käyttöliittymä, informaatio tai vaikkapa palvelu. Jokaisen näiden kohdalla on mahdotonta sanoa, milloin muotoilu loppuu ja joku muu suunnittelu alkaa.

Kun kuulee puhuttavan muotoilusta – joskus jopa designista - kannattaa aina varmistaa, mitä puhuja muotoilulla tarkoittaa. Muotoilu voi tarkoittaa aivan mitä tahansa.

Like (6)  Lue lisää

Elämystaloutta teknologiateollisuudessa?

20.02.2017

Otsikko saattaa tuntua lukijasta aluksi joko ristiriitaiselta tai jopa vitsiltä. Mutta sitä se ei ole. Kun elämystalouden sisältöön tutustuu, niin huomaa, että otsikon näennäinen ristiriita häviää hyvin nopeasti.

Elämystalous on yksi tapa määritellä ja luokitella liiketoimintaa. Samaa asiaa voidaan kuvata muillakin termeillä. Asiakaskokemus, brändin arvo, UX eli user experience, vuorovaikutus, erottuminen ja muut vastaavat termit tarkoittavat vastaavaa sisältöä. Niillä kuvataan sitä jotakin, joka pitää tuotteissa ja palveluissa olla varsinaisen perusfunktion lisäksi.

Like (2)  Lue lisää

Sivut

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Yhteystiedot

Käytössäsi lähes 300 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä