Mitkä neljä asiaa tarvitaan innovointiin?

02.06.2017

Tänä keväänä Suomen Standardisoimisliitto SFS julkaisi suomeksi innovaatiojohtamisen käsikirjan. Se on suomennos CENin (=Euroopan standardisoimisjärjestö) dokumenttisarjasta TS 16555. Innovaatiojohtamisen standardisoinnin taustalla on ainakin kaksi asiaa. On haluttu luoda järjestystä ja ymmärrystä organisaatioiden innovaatiotoimintaan.  Toisaalta joissakin maissa edellytetään julkisen kehitystuen saamiseksi dokumentoitua innovaatiojärjestelmää.

Like (2)  Lue lisää

Muotoilun määrittelemättömyydestä

28.03.2017

Muotoilun määrittely on haastavaa. Muotoilua on yhtä hyvin yksittäisten taide-esineiden kuin teollisesti valmistettavien tavaroiden suunnittelu. Muotoilu voi kohdistua konkreettisiin esineisiin tai se kohteena voi olla käyttöliittymä, informaatio tai vaikkapa palvelu. Jokaisen näiden kohdalla on mahdotonta sanoa, milloin muotoilu loppuu ja joku muu suunnittelu alkaa.

Kun kuulee puhuttavan muotoilusta – joskus jopa designista - kannattaa aina varmistaa, mitä puhuja muotoilulla tarkoittaa. Muotoilu voi tarkoittaa aivan mitä tahansa.

Like (6)  Lue lisää

Elämystaloutta teknologiateollisuudessa?

20.02.2017

Otsikko saattaa tuntua lukijasta aluksi joko ristiriitaiselta tai jopa vitsiltä. Mutta sitä se ei ole. Kun elämystalouden sisältöön tutustuu, niin huomaa, että otsikon näennäinen ristiriita häviää hyvin nopeasti.

Elämystalous on yksi tapa määritellä ja luokitella liiketoimintaa. Samaa asiaa voidaan kuvata muillakin termeillä. Asiakaskokemus, brändin arvo, UX eli user experience, vuorovaikutus, erottuminen ja muut vastaavat termit tarkoittavat vastaavaa sisältöä. Niillä kuvataan sitä jotakin, joka pitää tuotteissa ja palveluissa olla varsinaisen perusfunktion lisäksi.

Like (2)  Lue lisää

Epätieteellinen pohdinta muotoilun hyödystä

22.11.2016

Muotoilun merkitys myynnin edistäjänä ja käyttömukavuuden parantajana on yleinen uskomus. Pitääköhän se paikkansa? Sitä pohdin tässä epätieteellisessä tekstissä ja metodina käytän juuri keksimääni sanapari-vertailua.

Ensimmäisenä sanaparina otetaan käsittelyyn ilmeisin eli vertailu kaunis vai ruma. On varmaa että kaunis on parempi kuin ruma. Kaunis on miellyttävämpi ja menee paremmin kaupaksi kuin ruma ja tylsä tuote. Kaunis näyttää laadukkaammalta. Kauniista kannattaa maksaa enemmän. Koulutettu osaava muotoilija suunnittelee kauniita tuotteita!

Like (1)  Lue lisää

Esineiden internet ja palvelumuotoilu

18.11.2016

Vaikka palveluliiketoimintaa on kehitetty kauan ennen muotoilukoulutuksen aloittamista, on palvelumuotoilun ”keksiminen” tuonut mukanaan hyviä menetelmiä, työkaluja ja ymmärrystä. Niiden avulla voidaan palveluita kehittää järjestelmällisesti.

Tuotemuotoilu ja palvelumuotoilu ovat työkaluja, joilla luodaan uutta. Muotoilun menetelmillä jalostetaan ideat taloudelliseen menestykseen. Muotoilulla ei vaikuteta pelkästään estetiikkaan vaan ennen kaikkea siihen, että muotoiltava tuote tai palvelu on suunniteltu käyttäjän näkökulmasta lähtien.

Like (0)  Lue lisää

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Yhteystiedot

Käytössäsi yli 200 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä