Tuotekehityksen suurimmat ympäristöteot tehdään suunnittelussa

16.01.2018

RD Velholla on ympäristöjärjestelmänä rakennettu ISO 14001:n tuoreimman version vaatimusten mukaisesti. Standardi on varsin laaja ja sen helposti ymmärrettäviä osioita ovat työn turvallisuuteen ja lainsäädännön noudattamiseen liittyvät seikat. Olemme linjanneet, että noudatamme lakeja ja näitä sitten aktiivisesti seurataan, jotta vaatimukset täyttyvät. En kuitenkaan järjestelmästä vastaavana pidä näitä lainsäärännöstä kumpuavia asioita kovin kiinnostavina.

Like (4)  Lue lisää

Hyvät ideat kannattaa suojata

01.12.2017

Hyvät keksinnöt ovat rahan arvoista omaisuutta. Hyvät ja uudet ideat kannattaa siis suojata. Keksintöjen suojaamista varten kannattaa laatia suunnitelma ja jopa strategia. Tässä muutamia asioita, joita siinä on hyvä ottaa huomioon.

Like (5)  Lue lisää

Ohjaako IoT-kehitystä liiketoiminta vai tekniikka?

07.11.2017

Gardner on tutkimuksessaan tullut tulokseen, että kappalemääräisesti kaikkein eniten tulevat lisääntymään hyvin pientä datamäärää tarvitsevat IoT-laitteet. Kokonaisuudessaan 2020 voisi maailmalla olla 20 miljardia laitetta, joista valtaosa olisi yksittäistä asiaa, kuten käyttötunteja, lämpötilaa tai kosteutta seuraavia antureita. Uudet edulliset yhteystekniikat mahdollistavat sellaisten asioiden seurannan, jotka ovat kustannus- tai energiansyötöstä johtuen olleet aiemmin tavoittamattomissa.

Like (2)  Lue lisää

Kuinka palvelumuotoillaan perheen lomareissu?

24.08.2017

Lomakausi alkaa lähestyä loppuaan, mutta tässä vinkkinä seuraavan lomareissun suunnittelua varten toimiva prosessi. Palvelumuotoilun menetelmiä käyttäen saadaan lomasta maksimaalinen kaikkia osapuolia tyydyttävä kokemus.

Projekti aloitetaan yhteisellä ideoinnilla vaikkapa pyhäpäivän päivällispöydässä. Kerätään perheenjäseniltä toiveita ja tavoitteita. Minkälaista fiilistä ja ilmettä lomalta halutaan? On myös hyvä varmistaa osallistujat. Ovatko kaikki lähdössä vai onko jotain ehtoja, jotka rajaisivat osallistujaprofiilia?

Like (6)  Lue lisää

Design for IoT

28.06.2017

IoT ei ole vain insinöörien puuhastelua anturien ja tiedonsiirron kanssa, vaan se on tuotteen käytön kokonaisvaltaista suunnittelua. On yksinkertaista mitata laitteesta toimintoparametrejä ja siirtää tieto pilvipalveluun, mutta käyttäjä ei yleensä hyödy tällaisesta raakadatasta. Tietoa tulee jalostaa ja hyödyntää, jotta internet of thingsin tuomat hyödyt toteutuisivat.

Like (6)  Lue lisää

Muuttaako Digitalisaatio sinun liiketoimintaasi?

18.11.2016

Elämme keskellä digitalisaation kultakuumeaikaa. Käsite on kaikkialla läsnä oleva elementti ja vaikuttaa hyvin monen asian kautta sekä yksilön että yrityksien toimintaan ja asiakaskäyttäytymiseen. Mitä digitalisaatio sitten tarkoittaa? Gartner määrittelee digitalisaation seuraavasti:

"The use of digital technologies to change a business model and provide new revenue and value-producing opportunities; it is the process of moving to a digital business."-Gartner

Like (0)  Lue lisää

I Love Mondays!

18.11.2016

Kesäloma takana ja sorvin ääressä jälleen. Parhaimmillaan loma on ihmisen parasta aikaa, mutta ei käy valittaminen arjenkaan osalta, kun homma on hanskassa ja hanskat tallessa.

Loman viimeisellä viikolla pohdin useampaan otteeseen miten saada siirrettyä se sama täydellinen läsnäolon ja kiireettömyyden fiilis arkeen, mikä lomalla usein saavutetaan. Onko se edes mahdollista? Päätin, että on!

Kolme vinkkiä itselleni sen fiiliksen ylläpitämiseen:

Like (0)  Lue lisää

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Yhteystiedot

Käytössäsi lähes 300 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä