Lisää haasteita insinööreille

04.04.2017

Syksyllä 2016 RD Velho päätti lanseerata suurelle yleisölle ohjelmointihaasteen, viralliselta nimeltään RD Velho Software Developer Challenge 2016. Voittajaksi julistettiin viime viikolla Behailu Shiferaw Negash, jonka tekemä konseptiehdotus erottui selvästi edukseen muista kilpailutöistä.

Like (2)  Lue lisää

Muuttaako Digitalisaatio sinun liiketoimintaasi?

18.11.2016

Elämme keskellä digitalisaation kultakuumeaikaa. Käsite on kaikkialla läsnä oleva elementti ja vaikuttaa hyvin monen asian kautta sekä yksilön että yrityksien toimintaan ja asiakaskäyttäytymiseen. Mitä digitalisaatio sitten tarkoittaa? Gartner määrittelee digitalisaation seuraavasti:

"The use of digital technologies to change a business model and provide new revenue and value-producing opportunities; it is the process of moving to a digital business."-Gartner

Like (0)  Lue lisää

Esineiden internet ja palvelumuotoilu

18.11.2016

Vaikka palveluliiketoimintaa on kehitetty kauan ennen muotoilukoulutuksen aloittamista, on palvelumuotoilun ”keksiminen” tuonut mukanaan hyviä menetelmiä, työkaluja ja ymmärrystä. Niiden avulla voidaan palveluita kehittää järjestelmällisesti.

Tuotemuotoilu ja palvelumuotoilu ovat työkaluja, joilla luodaan uutta. Muotoilun menetelmillä jalostetaan ideat taloudelliseen menestykseen. Muotoilulla ei vaikuteta pelkästään estetiikkaan vaan ennen kaikkea siihen, että muotoiltava tuote tai palvelu on suunniteltu käyttäjän näkökulmasta lähtien.

Like (0)  Lue lisää

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Yhteystiedot

Käytössäsi yli 200 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä