Kohti sääntöpohjaista suunnitteluautomaatiota

24.09.2018

Elämme jännittävää aikaa suunnitteluautomaation suhteen: Aihealue elää, kasvaa ja hakee muotoaan. Suunnitteluautomaatiossa rakennuspalikat ja teknologiat ovat jo olemassa, mutta niiden vakiintuminen, yleistyminen ja sovellettavuus hakevat paikkaansa. Samanlaista murrosta eletään monella muullakin teknisellä alalla, kuten 3D-tulostuksessa. 

Like (1)  Lue lisää

Tekoäly muuttaa yksilön osaamisen yrityksen pääomaksi

21.08.2018

Tekoälyn arvioidaan vaikuttavan merkittävästi työhön muuttamalla nykyisin tuntemiemme ammattien sisältöä. Tällainen muutos on tapahtumassa myös tuotesuunnittelussa, sillä rakennesuunnittelu voidaan automatisoida tekoälyn avulla. Muutos ei kokonaan lopeta suunnittelijan työtä, vaan tulevaisuudessa insinööri luo uutta, ja automaatti skaalaa ja optimoi tunnettujen parametrien avulla määriteltyjä tuotteita.

Like (0)  Lue lisää

Luola- ja kalliomaalauksista suunnitteluautomaatioon

07.08.2018

Ihminen on evoluution myötä kehittynyt suunnittelemaan asioita varsinaisen toteutuksen edellä. Suunnittelutoiminnan perimmäinen tarkoitus on tuotoksen kautta kertoa formaalisessa muodossa esimerkiksi, kuinka jokin tuote valmistetaan.

Työkalut ja tavat realisoida suunnittelua ovat kehittyneet huimasti etenkin viimeisen 40 vuoden aikana. Ennen sitä luola- ja kalliomaalauksista aina hiekkaan piirrettyihin esityksiin, kynäpiirroksiin ja lopulta tekniseen piirtämiseen asti suunnittelun työkaluina ovat olleet lähinnä kynä ja jokin piirrosalusta. 

Like (1)  Lue lisää

Suunnitteluautomaatio on nykyaikaa tuotesuunnittelussa

15.05.2018

Suunnitteluautomaatti nopeuttaa tuotesuunnittelua, laskee kustannuksia ja vähentää inhimillisten virheiden määrää suunnitteluprosessissa. Lisäksi tuotetiedot ovat saman tien helposti saatavilla ja päivitettävissä. Tarinat yrityksistä OYAB ja RDDA konkretisoivat suunnitteluautomaation hyödyt käytännössä. 

Like (1)  Lue lisää

Tuotekehityksen suurimmat ympäristöteot tehdään suunnittelussa

16.01.2018

RD Velholla on ympäristöjärjestelmänä rakennettu ISO 14001:n tuoreimman version vaatimusten mukaisesti. Standardi on varsin laaja ja sen helposti ymmärrettäviä osioita ovat työn turvallisuuteen ja lainsäädännön noudattamiseen liittyvät seikat. Olemme linjanneet, että noudatamme lakeja ja näitä sitten aktiivisesti seurataan, jotta vaatimukset täyttyvät. En kuitenkaan järjestelmästä vastaavana pidä näitä lainsäärännöstä kumpuavia asioita kovin kiinnostavina.

Like (4)  Lue lisää

Suunnittelussa kaivataan 3D-malleja toimittajilta – mikä nyt tökkii?

15.01.2018

Alihankintasuunnittelua tehdessä pääsee näkemään monia eri tuotteita ja tuotekehitysprojekteja lyhyessä ajassa. Muutamien asioiden yleisyys jaksaa silti yllättää minut ja monet kollegat tarpeettoman usein. Esimerkinomaisesti voidaan todeta, että lähes aina ensisijainen rajoite tuntuu olevan tila – sitä ei koskaan tunnu olevan riittävästi. Heti seuraavassa lauseessa moititaan painoa. Aikatauluista ja ristiriitaisista tavoitteista ei tarvitsisi edes mainita.

Like (7)  Lue lisää

Mekaaninen anturi WiFi-yhteydellä

12.12.2017

3D-tulostamalla on saatu aikaan mekaaninen ilman sähköä toimiva anturi, joka siirtää tilatietonsa WiFi-verkon avustuksella. Voidaan ajatella, että ympyrä sulkeutuu ja ollaan taas palaamassa sähköisistä järjestelmistä kohti mekaanisia tietokoneita!

Like (2)  Lue lisää

Standardien mukainen suunnittelu

25.10.2017

”Minkä standardin mukaan tämä tuote pitää suunnitella?”

Like (3)  Lue lisää

3D-tulostus on yksi valmistusmenetelmistä

28.08.2017

Nykyään törmää monesti käsitykseen, että 3D-tulostamalla voidaan mikä tahansa osa saada ilmestymään kuin taikaiskulla. Toisaalta usein kuulee myös karvaasti pettyneitä kommentteja, miten tulosteet eivät aina täytä laadultaan asetettuja haaveita. Näistä jälkimmäistä kommenttia saattaa kuulla myös hitsattujen tai valettujen osien yhteydessä. Yhteistä näistä useimmille tapauksille on, ettei näitä valmistettuja osia suunniteltaessa ole valmistettavuus ollut suunnittelulähtökohdista ensimmäinen.

Like (2)  Lue lisää

Tuotekehitys koostuu prototyypeistä

22.05.2017

Tuotekehityksen parissa työskentelevälle prototyypit ovat hyvin tuttu ja arkinen asia. Myös hyvin yksinkertaisesta tai hyvin lyhyellä aikataululla kehitettävästä tuotteesta tehdään käytännössä ainakin yksi proto. Syitä protojen teettämiseen on paljon, mutta nuorelle suunnittelijalle ehkäpä syistä tärkein on itse suunnitellusta tuotteesta saatu palaute ja tämän kautta oppiminen. Protosta saadun palautteen myötä saadaan tehtyä parempia valintoja jatkossa.

Like (6)  Lue lisää

Sivut

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Yhteystiedot

Käytössäsi lähes 300 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä