Kysymällä kehittyy - kuusi liiketoimintamuotoilun askelta

24.01.2018

Liiketoimintasuunnitelmaa luotaessa tai olemassa olevaa kehitettäessä pitää löytää ratkaisut moneen avoinna olevaan asiaan. Ratkaisujen löytäminen ja oikeiden päätösten tekeminen vaatii ponnisteluja. Kuuluisassa Douglas Adamsin kirjassa ”Linnunradan käsikirja liftareille” löydettiin lopulta vastaus perimmäiseen kysymykseen. Vastaus oli 42. Kysymys tosin jäi siinä vielä ratkaisematta. Liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ei ole aivan yhtä hankalaa. Kuudella kysymyksellä pääsee jo pitkälle.

Kenelle?

Ensimmäinen pohdittava kysymys on kenelle palveluita tai tuotteita tehdään ja myydään? Kuka on asiakas? Onko asiakkaana iso massa vai pieni niche-porukka? Onko asiakasjoukko yhtenäinen vai pirstoutunut sinne tänne. Vai ovatko asiakkaat jakautuneet muutamaan segmenttiin, jotka keskenään ovat hyvin erilaisia.

Kun asiakaskunta on päätetty ja selvillä, voidaan edetä seuraavaan kysymykseen.

Mitä?

Mitä arvoa asiakkaalle voidaan tuottaa? Millä erotutaan kilpailijoista? Onko meidän palvelussa jotain erityistä, mitä muilla ei ole? Jos tähän kysymykseen ei osata suoraa vastata, voidaan selvittää mitä kilpailijat tekevät ja mitä markkinoilla tapahtuu. Jos on jo omia tuotteita, niin pitää arvioida ja vertailla niitä muihin. Asiakkaiden (ks. kysymys 1) ajatusten ja tarpeiden selvittämiseksi löytyy hyviä työkaluja ja menetelmiä.

Kuinka? 

Kun asiakaskunta ja asiakkaiden tarpeet on määritelty, on olemassa jo käsitys mitä arvoa asiakkaille pitäisi tuottaa. Eli liiketoimintasuunnitelman arvolupaus on määritelty. Haasteena sen jälkeen on tuottaa palvelu ja siihen kuuluvat tuotteet siten, että ne parhaiten toteuttavat arvolupauksen. Tässä vaiheessa viimeistään käynnistetään innovointiprosessit ja kehitetään tarvittavat ratkaisut. Konseptivaiheen testauksella saadaan palautetta ja voidaan parantaa kehitteillä olevia ratkaisuja.

Tässä vaiheessa viimeistään tiedetään ja pitää päättää, voidaanko kaikki tarvittava tehdä itse, vai tarvitaanko kumppaneita ja alihankintaa. Kun konseptien ja testauksen avulla on saatu hyvä käsitys arvolupauksen toteuttavista tuotteista ja palveluista, voidaan määritellä mitä pitää tehdä, jotta tuotteet saadaan markkinoille.

Mikä maksaa? 

Ennen kuin tuotteet suunnitellaan tuotantoa varten tai palvelut lanseerataan täysillä, pitää laskea kannattavuus. Mitkä ovat aloituskulut, ja mitkä jatkossa kiinteät ja muuttuvat kulut? Mikä jatkossa maksaa? Onko mahdollista säästää skaalautumalla suuremmaksi?

Mistä tulot?

Kustannukset eivät ole ongelma, jos ne voidaan ne kattaa saatavilla tuloilla ja saadaan jopa katetta. On mietittävä millä tavalla tuotteet ja palvelut hinnoitellaan? Maksaako asiakas kerralla ostamansa tuotteen vai onko joku muu parempi tapa. Tässä vaiheessa on hyvä myös ymmärtää, perustuuko kehitteillä oleva liiketoimintamalli pitkiin asiakassuhteisiin vain innovatiivisiin tuotteisiin. Onko tärkeämpää kehittää tuotteista maailman parhaita vai rakentaa brändi, jota asiakkaat rakastavat? Vai onko tarkoitus tuottaa alusta tai infrastruktuuri toisille yrityksille, jotka käyttävät alustaa omaan liiketoimintaansa?

Kuinka varmistetaan palvelun käyttäjäkokemus? 

Viimeinen kysymys on laaja. Se kattaa kaiken sen, millä tuote tai palvelu tarjotaan asiakkaille. Samoin ratkaisevaa on millä tavalla asiakkaalle viestitään koko asiakassuhteen ajan? Kuinka markkinoidaan? Minkälaisia jakelukanavia käytetään? Kuinka käyttäjille annetaan opastusta ja ohjeita. Millä tavalla käyttäjät voivat ottaa yhteyttä? Kuinka varmistetaan laadukas huolto- ja korjaustoiminta?  Millä varmistetaan, että asiakas on tyytyväinen ja tuntee saavansa arvoa käyttämälleen rahalle?

Liiketoiminta on aika vahvalla pohjalla, kun näihin kuuteen kysymykseen on löydetty oikeat vastaukset. Näitä kysymyksiä pohdimme ja näihin haemme vastauksia RD Velhon palvelumuotoiluprojekteissa yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Teksti: Hannu Havusto

Like (4) 

Lisää uusi kommentti

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Yhteystiedot

Käytössäsi lähes 300 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä