Koneet saavat digitaalisen kaksosen (DigiTwin)

09.04.2018

Digitaalisen kaksosen ajatuksena on, että fyysistä laitetta tai kokonaisuutta vastaa digitaalinen versio, joka sisältää kaiken olennaisen tiedon fyysisestä paristaan. Digitaalisen kaksosen tavoitteena on luoda koneen elinkaaren aikana uutta liiketoimintaa. Kyse on siis perinteisten koneiden, internet of thingsin ja kaikkien tietojärjestelmien yhdistämisestä yhdeksi kokonaisuudeksi. Kun koneen historia ja nykytila tunnetaan suunnittelusta, valmistuksesta, myynnistä, käytöstä ja huollosta, voidaan tiedon avulla esimerkiksi optimoida huoltoa tai ennakoida koneen vaikutusta prosessitehokkuuteen.

RD Velho tutkii digitaalisen kaksosen vaikutusta koneenrakennukseen

RD Velho on mukana Business Finlandin rahoittamassa konsortiossa, jossa tutkitaan, miten Digi Twin tulisi koneista muodostaa ja millaisia liiketoimintahyötyjä olisi saatavilla. RD Velhon kiinnostuksen kohteena on fyysistä laitteista kerättävän tiedon hyödyntäminen uusien yksilöiden suunnittelussa ja eritysesti, voisiko räätälöidyn suunnitteluprosessin automatisoida. Lisäksi suunnittelutuloksen validointi todellisen datan avulla olisi nykyistä mallia tehokkaampaa, jos kentältä olisi sytemaattisesti tietoa tarjolla.

Suuressa osassa tapauksista konetta ei todellisuudessa käytetä lainkaan sillä tavoin kuin myyntivaiheessa oletettiin. Olisikin järkevämpää kyselylomakkeen sijaan katsoa vastaaviin kohteisiin myytyjen laitteiden käyttöprofiilia ja päätellä sen perusteella, miten laitetta tullaan käyttämään ja määrittää siitä suunnitteluparametrit. Näiden perusteellakone voidaan  suunnitella ja valmistaa käyttökohdetta vastaavaksi. Tämä muuttaa koko toimitusprosessia ja nyt käynnissä olevassa hankkeessa onkin tarkoitus selvittää, miten suunnittelun tulee huomioida kentältä saatavissa oleva tieto tehokkaasti ja systemaattisesti.

Osittainen, klooni vai täydennetty?

Digitaaliset kaksoset voidaan jakaa sisällön tason mukaan kolmeen kategoriaan. Kaksi ensimmäistä tarjoavat mukavasti tietoa, mutta vasta kolmannella tasolla saadaan merkittäviä liiketoiminnallisia hyötyjä, kuten aidosti ennakoiva huolto.

  • Osittainen pitää sisällään vain osan fyysisen parinsa tiedoista
  • Klooni on identtinen kaksonen
  • Täydennetty versio sisältää data-analyysillä rikastettua tietoa tai toisista lähteistä tuotua tietoa

Digitaalinen kaksonen ja IoT kulkevat käsi kädessä

Digitaalista kaksosta ei ole ilman yhteyttä laitteeseen. Suunnittelun, valmistuksen ja myynnin tiedot ovat jo nyt jossain järjestelmissä, joten on lähinnä tekninen kysymys, miten ne tuodaan yhteen. Jos kone ei viesti tilastaan, ei siitä synny hyödyllistä digitaalista kaksosta. Laitteen välittämä data ja sen hyödyntäminen tuleekin koko ajan tärkeämpään rooliin konevalmistajien ja -käyttäjien liiketoiminnassa. Tuotesuunnittelussa ei enää riitä pelkän fyysisen toiminnan suunnittelu, vaan suunnittelussa tulee huomioida myös, miten kerättävää dataa voidaan hyödyntää liiketoiminnassa. Digitaalinen kaksonen on työkalu liiketoiminnan kehittämiseen.

Teksti: Lassi Sutela
Kuva: Siemens Germany by Christian Kuhna (CC BY-SA 3.0)

Like (2) 

Lisää uusi kommentti

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Käytössäsi lähes 300 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä