Kilpailuetua voi hakea IoT:n avulla

06.03.2018

”Kilpailuetua vai kilpailukykyä?”-pohdiskeli Hannu Havusto blogikirjoituksessaan. Suurin osa tuotekehityksestä on kilpailukyvyn parantamista, jolloin hankkeessa kehitellään vanhan idean pohjalta hieman parempi tuote. Pienempi osa on innovaatioon perustuvaa täysin uuden tuotteen kehittämistä, jolloin yritykselle luodaan kilpailuetua. IoT tuo teknologisella murroksella mahdollisuuden kehittää täysin uudenlaisia tuotteen ja palvelun yhdistelmiä.

IoT tehostaa toimintaa

Postin NB IoT-pilotti julkaistiin otsikolla "Älynväläys kirjelaatikosta". Kirjelaatikko on oivallinen esimerkki kohteesta, josta NB IoT-tekniikalla saadaan kerättyä sellaista tietoa, jota ei aiemmin olisi järkevästi saatu talteen. Pilottivaiheessa laatikosta kerätään tietoa täyttömäärästä ja toiminnan täsmällisyydestä. 

Ajatuksena on, että esimerkiksi sesonkina laatikoita voisi tyhjentää tavallista useammin, kun tila alkaa loppua. Kiinnostava on myös tilanne, jossa laatikkoon ei ole laitettu mitään, sillä silloin siellä ei tarvitse käydäkään. Postin toiminnan mittakaava on niin suuri, että pienetkin yksittäiset hyödyt tuottavat suuren kumulatiivisen hyödyn ja tätä kautta laatikoiden tarjoaman tiedon avulla saadaan prosessia tehostettua, eli puhutaan kilpailukyvystä.

Kilpailuetua IoT:lla

Kilpailukykyä kehittäviä kohteita on helpompi keksiä, sillä mistä tahansa toiminnasta löytää aina pienempiä tai isompia kehityskohteita. Kilpailuetu sen sijaan vaatii hieman enemmän työtä, koska kehityskohteet tulee tunnistaa nykyisen toiminnan ulkopuolelta. Älyn lisääminen laitteisiin tai prosessin osaksi tarjoaa mahdollisuuden kehittää yritykselle kilpailuetua esimerkiksi muuttamalla hinnoittelumalli aiemmasta poikkeavaksi. Tyypillinen muutos on laskutuksen rakentaminen käyttöperustaiseksi laitemyynnin sijaan tai rakentaa toimintamalli sellaiseksi, että kate tehdäänkin palvelumyynnillä.

IoT:n vaikutus liiketoimintamalliin

Harvard Business review on julkaissut artikkelin siitä, miten yhdistetyt laitteet muuttavat yritysten liiketoimintaa.

  • laskutusmallin muutos
  • logistiikan kehittäminen paikannuksen avulla
  • yksinkertaisemmat tuotteet ja vähäisemmät fyysiset variaatiot
  • tuotteen jatkuva kehittyminen päivitysten myötä
  • asiakassuhteen parantaminen paremman informaation avulla
  • asiakassegmentoinnin tarkentaminen datan avulla
  • huoltopalvelut
  • turvallisuus

Nämä kaikki teemat löytyvät jatkossa valmistavien yritysten tuotemäärittelystä, sillä joku alalla varmasti tulee tekemään kokeiluja erilaisilla toimintamalleilla. Tekemällä asiat aiemmasta poikkeavalla tavalla voidaan toisinaan saada kilpailuetua, mutta vain kokeileminen osoittaa, mikä toimii ja mikä ei.

Teksti: Lassi Sutela

Like (2) 

Lisää uusi kommentti

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Käytössäsi lähes 300 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä