Digitaalinen kaksonen yhdistää IoT:n ja fyysisen laitteen

29.05.2018

Kyberfyysinen järjestelmä on mekanismi, jota seurataan tai ohjataan tietokonepohjaisilla algoritmeilla ja joka on tiukassa vuorovaikutuksessa internetin ja käyttäjien kanssa”. Näin kyberfyysinen järjestelmä määritellään Wikipediassa.

Like (3)  Lue lisää

Mikä on IoT-alusta?

30.04.2018

Termi IoT-alusta voi tuntua kryptiseltä, jos ei alaa tarkemmin tunne. Eri alustat vilahtelevat keskusteluissa ja yrityksissä pohditaan, mikä niistä milloinkin pitäisi valita käyttöön. Suurimmat IoT-alustat ovat AWS, Azure, Bluemix ja Google Cloud, pienempiä on varmaan satoja. Mutta kun IoT-alusta otetaan yrityksessä käyttöön, mitä se oikeastaan käyttäjälleen tarjoaa? 

Like (1)  Lue lisää

Koneet saavat digitaalisen kaksosen (DigiTwin)

09.04.2018

Digitaalisen kaksosen ajatuksena on, että fyysistä laitetta tai kokonaisuutta vastaa digitaalinen versio, joka sisältää kaiken olennaisen tiedon fyysisestä paristaan. Digitaalisen kaksosen tavoitteena on luoda koneen elinkaaren aikana uutta liiketoimintaa. Kyse on siis perinteisten koneiden, internet of thingsin ja kaikkien tietojärjestelmien yhdistämisestä yhdeksi kokonaisuudeksi.

Like (2)  Lue lisää

Hyppösen laki

27.03.2018

 

"Jos laitteessa on älyä, se on myös haavoittuvainen."

Hyvä tietoturva on sisäänrakennettua

Laitteen suunnitteluvaiheessa tulee olettaa, että verkkoon kytketty laite joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Ohjelmiston suunnittelussa tietoturva onkin otettava huomioon heti alusta alkaen. On väärin kuvitella, että tietoturvaratkaisu lisättäisiin järjestelmään myöhemmin jollain lisälaitteella. Tällainen on toki mahdollista, mutta kokonaisuuden kannalta on parasta, että tietoturva on sisäänrakennettua.

Like (3)  Lue lisää

Kilpailuetua voi hakea IoT:n avulla

06.03.2018

”Kilpailuetua vai kilpailukykyä?”-pohdiskeli Hannu Havusto blogikirjoituksessaan. Suurin osa tuotekehityksestä on kilpailukyvyn parantamista, jolloin hankkeessa kehitellään vanhan idean pohjalta hieman parempi tuote. Pienempi osa on innovaatioon perustuvaa täysin uuden tuotteen kehittämistä, jolloin yritykselle luodaan kilpailuetua. IoT tuo teknologisella murroksella mahdollisuuden kehittää täysin uudenlaisia tuotteen ja palvelun yhdistelmiä.

Like (2)  Lue lisää

Tieto hukkuu datan alle

31.01.2018

"Data lisää tuskaa: Tulvii ovista ja ikkunoista niin paljon, että tieto hukkuu jo alle" otsikoi Tekniikka ja Talous artikkelin, jossa pohditaan laitteista kerättävän datan kaupallista hyödyntämistä. IoT on vielä kehittymätöntä liiketoiminnan kehityksen näkökulmasta ja keskittyykin enimmäkseen datan keruuseen.

Like (0)  Lue lisää

Mekaaninen anturi WiFi-yhteydellä

12.12.2017

3D-tulostamalla on saatu aikaan mekaaninen ilman sähköä toimiva anturi, joka siirtää tilatietonsa WiFi-verkon avustuksella. Voidaan ajatella, että ympyrä sulkeutuu ja ollaan taas palaamassa sähköisistä järjestelmistä kohti mekaanisia tietokoneita!

Like (2)  Lue lisää

Miten verkko valitaan?

05.12.2017

4G, 5G, NB IoT, LTE CAT M1 vai joku muu? Siinä on keskeinen kysymys IoT-kehityksessä hetken kuluttua. Juuri nyt se ei ole relevantti, sillä vain 4G on näistä yleisesti saatavilla vanhemman 3G:n ja lopetustuomion saaneen 2G:n ohella. NB IoT tulee yleisesti saataville parin kuukauden päästä ja CAT M1 seuraa noin puolen vuoden viiveellä. 5G on monipuolinen kattaus erilaisia ratkaisuja, joiden ilmentymät vielä hakevat muotoaan.

Like (0)  Lue lisää

Internet of Things on matka, ei päämäärä

22.11.2017

Milloin luonto on valmis? Maapallolla elävät eläimet ja kasvit ovat taitavia sopeutumaan vallitseviin olosuhteisiin. Kaikki eivät tietysti selviä ja ne, joille muuttunut ympäristö ei enää sovellu, kuolevat pois. Osa lajeista kykenee muuttumaan ja ottamaan uusista olosuhteista hyödyn irti. Maapallon olosuhteet ovat jatkuvassa muutoksessa, eikä tilanteen voida katsoa koskaan olevan valmis. Muuttuvassa tilanteessa kaikki pyrkivät olemaan kehityksessä mukana ja sopeutumaan vallitsevaan tilanteeseen.

Like (2)  Lue lisää

Ohjaako IoT-kehitystä liiketoiminta vai tekniikka?

07.11.2017

Gardner on tutkimuksessaan tullut tulokseen, että kappalemääräisesti kaikkein eniten tulevat lisääntymään hyvin pientä datamäärää tarvitsevat IoT-laitteet. Kokonaisuudessaan 2020 voisi maailmalla olla 20 miljardia laitetta, joista valtaosa olisi yksittäistä asiaa, kuten käyttötunteja, lämpötilaa tai kosteutta seuraavia antureita. Uudet edulliset yhteystekniikat mahdollistavat sellaisten asioiden seurannan, jotka ovat kustannus- tai energiansyötöstä johtuen olleet aiemmin tavoittamattomissa.

Like (2)  Lue lisää

Sivut

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Käytössäsi lähes 300 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä