Näin säästät IoT:n avulla: tehosta työntekoa

13.11.2018

Laitteiden kytkemistä verkkoon perustellaan usein sillä, että näin mahdollistetaan uusia liiketoimintamalleja. Suurin osa käyttökohteista on kuitenkin nykyisen toiminnan tehostamista. Jos vaikkapa jokainen tavara osaisi kertoa, missä se on, saataisiin etsimiseen käytetty aika vähennettyä murto-osaan.

Like (0)  Lue lisää

Internet of Things vaatii tietojärjestelmän

11.10.2018

Keskustelen paljon asiakkaiden kanssa esineiden internetistä, IoT:sta. Usein keskustelu käynnistyy siitä, millaisen mittauspurkki haluttaisiin johonkin kohteeseen mittaamaan jotain parametria. Kun asiaa syventää hieman paremmin, osoittautuu monesti, että yrityksellä ei myöskään ole tietojärjestelmää, johon uusi laite luontaisesti kytkeytyisi. Helpoin ratkaisu olisi käyttää jotain valmista alustaa, johon juuri kyseinen mitattava suure laitettaisiin ja sitä sieltä ihailtaisiin.

Like (7)  Lue lisää

Digitaalinen kaksonen yhdistää IoT:n ja fyysisen laitteen

29.05.2018

Kyberfyysinen järjestelmä on mekanismi, jota seurataan tai ohjataan tietokonepohjaisilla algoritmeilla ja joka on tiukassa vuorovaikutuksessa internetin ja käyttäjien kanssa”. Näin kyberfyysinen järjestelmä määritellään Wikipediassa.

Like (4)  Lue lisää

Mikä on IoT-alusta?

30.04.2018

Termi IoT-alusta voi tuntua kryptiseltä, jos ei alaa tarkemmin tunne. Eri alustat vilahtelevat keskusteluissa ja yrityksissä pohditaan, mikä niistä milloinkin pitäisi valita käyttöön. Suurimmat IoT-alustat ovat AWS, Azure, Bluemix ja Google Cloud, pienempiä on varmaan satoja. Mutta kun IoT-alusta otetaan yrityksessä käyttöön, mitä se oikeastaan käyttäjälleen tarjoaa? 

Like (1)  Lue lisää

Koneet saavat digitaalisen kaksosen (DigiTwin)

09.04.2018

Digitaalisen kaksosen ajatuksena on, että fyysistä laitetta tai kokonaisuutta vastaa digitaalinen versio, joka sisältää kaiken olennaisen tiedon fyysisestä paristaan. Digitaalisen kaksosen tavoitteena on luoda koneen elinkaaren aikana uutta liiketoimintaa. Kyse on siis perinteisten koneiden, internet of thingsin ja kaikkien tietojärjestelmien yhdistämisestä yhdeksi kokonaisuudeksi.

Like (2)  Lue lisää

Hyppösen laki

27.03.2018

 

"Jos laitteessa on älyä, se on myös haavoittuvainen."

Hyvä tietoturva on sisäänrakennettua

Laitteen suunnitteluvaiheessa tulee olettaa, että verkkoon kytketty laite joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Ohjelmiston suunnittelussa tietoturva onkin otettava huomioon heti alusta alkaen. On väärin kuvitella, että tietoturvaratkaisu lisättäisiin järjestelmään myöhemmin jollain lisälaitteella. Tällainen on toki mahdollista, mutta kokonaisuuden kannalta on parasta, että tietoturva on sisäänrakennettua.

Like (4)  Lue lisää

Kilpailuetua voi hakea IoT:n avulla

06.03.2018

”Kilpailuetua vai kilpailukykyä?”-pohdiskeli Hannu Havusto blogikirjoituksessaan. Suurin osa tuotekehityksestä on kilpailukyvyn parantamista, jolloin hankkeessa kehitellään vanhan idean pohjalta hieman parempi tuote. Pienempi osa on innovaatioon perustuvaa täysin uuden tuotteen kehittämistä, jolloin yritykselle luodaan kilpailuetua. IoT tuo teknologisella murroksella mahdollisuuden kehittää täysin uudenlaisia tuotteen ja palvelun yhdistelmiä.

Like (2)  Lue lisää

Tieto hukkuu datan alle

31.01.2018

"Data lisää tuskaa: Tulvii ovista ja ikkunoista niin paljon, että tieto hukkuu jo alle" otsikoi Tekniikka ja Talous artikkelin, jossa pohditaan laitteista kerättävän datan kaupallista hyödyntämistä. IoT on vielä kehittymätöntä liiketoiminnan kehityksen näkökulmasta ja keskittyykin enimmäkseen datan keruuseen.

Like (0)  Lue lisää

Mekaaninen anturi WiFi-yhteydellä

12.12.2017

3D-tulostamalla on saatu aikaan mekaaninen ilman sähköä toimiva anturi, joka siirtää tilatietonsa WiFi-verkon avustuksella. Voidaan ajatella, että ympyrä sulkeutuu ja ollaan taas palaamassa sähköisistä järjestelmistä kohti mekaanisia tietokoneita!

Like (2)  Lue lisää

Miten verkko valitaan?

05.12.2017

4G, 5G, NB IoT, LTE CAT M1 vai joku muu? Siinä on keskeinen kysymys IoT-kehityksessä hetken kuluttua. Juuri nyt se ei ole relevantti, sillä vain 4G on näistä yleisesti saatavilla vanhemman 3G:n ja lopetustuomion saaneen 2G:n ohella. NB IoT tulee yleisesti saataville parin kuukauden päästä ja CAT M1 seuraa noin puolen vuoden viiveellä. 5G on monipuolinen kattaus erilaisia ratkaisuja, joiden ilmentymät vielä hakevat muotoaan.

Like (0)  Lue lisää

Sivut

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Käytössäsi lähes 300 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä