RD Velhon suunnitteluautomaatissa mallia ohjataan sääntöpohjaisesti

03.05.2017

RD Velhon suunnitteluautomaattialustasta on julkaistu Youtubessa ensimmäinen esittelyvideo. Demo on tehty merikontista, jossa RD DA-platformin käyttöliittymässä voidaan valita konttiin erilaisia ominaisuuksia. Automaatti tekee tarvittavan laskennan ja ohjaa CADia, jossa toteutetaan 3D-mallin muokkaus sekä tehdään valmistusdokumentaatio. Lopuksi dokumentit toimitetaan sähköpostitse haluttuun osoitteeseen. Alusta on rakennettu siten, että se voidaan mukauttaa joustavasti erilaisiin kohteisiin.

Usein suunnitteluautomaatit ajatellaan konfiguraattoreiksi, joissa esisuunnitelluista osista muodostetaan lopputulos. RD Velhon automaatissa on otettu askel eteenpäin, sillä siinä mallia ohjataan sääntöpohjaisesti. Se siis tekee aidosti suunnittelua esisuunniteltujen palikoiden valinnan sijaan. Tällöin voidaan annettujen lähtötietojen perusteella tehdä juuri oikeanlainen rakenne, joka tarkoittaa säästöä valmistuksessa ja kilpailuetua myynnissä.

Suunnitteluautomaation avulla voidaan prosessia myynnistä valmistukseen nopeuttaa olennaisesti. Myyjä voi asiakkaan luona määritellä tuotteeseen halutut ominaisuudet ja saman tapaamisen aikana valmistuu dokumentaatio sekä hinnoitteluun tarvittava materiaali ja halutessaan nämä voi toimittaa heti sähköpostilla asiakkaalle. Perinteisessä toimintatavassa myyjä pyytää suunnittelua tuottamaan dokumentaation, jonka valmistuminen yleensä vie päivistä jopa kuukausiin. Toisaalta suunnitteluosaston käytössä automaatti nopeuttaa iterointia, sillä erilaisia variaatioita luo minuuteissa päivien sijaan.

Käytännön toiminnan kannalta hieno piirre on, että automaatti tuottaa natiivit CAD-mallit, joista suunnittelija voi tarvittaessa jatkaa työtä. Automaattiin ei välttämättä saada tai haluta sisällytettyä kaikkia mahdollisia piirteitä, mitä myyntiprosessissa saattaa tulla esiin. Jos esimerkin demossa asiakas haluaakin kaksi ovea, voidaan automaattiin laittaa kaikki piirteet, jotka siitä löytyvät ja käsin lopuksi lisätä puuttuvat osat. Tällöin työn tehostamiseksi tehty työkalu ei muodosta rajoitteita sille, mitä voidaan toimittaa.

Automaatin avulla voidaan prosessin nopeutumisen lisäksi myös poistaa suunnitteluvirheitä. Automaatissa olevat virheet ovat systemaattisia ja ne saadaan testivaiheessa korjattua. Tämän jälkeen tulokset ovat säännöllisesti kohdallaan toisin kuin ihmisen tekemässä tuotoksessa.

Suunnitteluautomaatin hyödyt:

  • Nopeampi läpimenoaika
  • Optimoitu rakenne
  • Virheetön lopputulos
  • Suurempi myyntikate

Teksti: Lassi Sutela

Like (1) 

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Latauslinkki lähetetään sähköpostiin

Yhteystiedot

Käytössäsi yli 200 asiantuntijan osaaminen

Lue meistä